discuz
您现在的位置:首页 > 整站源码 > discuz
Discuz仿插件之家下载站模板源码

Discuz仿插件之家下载站模板源码

  • 源码分类:discuz
  • 源码编号:115
  • 发布时间:2023-06-03
  • 发布用户:网站源码库
  • 点击次数:0
  • 下载次数:0

源码介绍:

Discuz仿插件之家下载站模板源码,电脑端,蓝色风格,GBK2312编码。支持宽屏和窄屏切换,且门户也支持,尺寸分别(1200px和960px);

支持颜色切换(用户必须登录才支持切换);支持栏目显示当天帖子数;带门户功能,切门户支持流加载更多内容。

门户功能列表图片功能带四种模式。(无图、有1张图、有4张图、有8张图)

Discuz仿插件之家下载站模板源码

最新源码 热门源码 下载最多 discuz标签